شاهین فراز
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
کناف رشت

فهرست مطالب

آشنایی با انواع کناف موجود در بازار

استفاده از کناف برای زیباسازی فضای داخلی ساختمان بسیار رایج شده است. در اینجا انواع کناف موجود در بازار و ویژگی های آن معرفی می شود. صفحات روکش دار گچی تولیدی کناف ایران از نظر مشخصات و مورد استفاده شامل موارد زیر می شود:

1.صفحات معمولی (Reguler Board)

2.صفحات مقاوم در برابر رطوبت (Moisture Resistant Board)

3.صفحات مقاوم دربرابر حریق (Fire Resistant Board)

4.صفحات مقاوم دربرابر حریق و رطوبت (Fire & Moisture Resistant Board)

 

انواع کناف

1.صفحات ساده RG

صفحات ساده RG صفحات روکش داری هستند که سطح و لبه بلند (طولی) آن ها با مقوای محکمی پوشیده شده است.

علامت مشخصه: در امتداد محور میانی پشت صفحه مهر آبی کناف چاپ شده است.

موارد استفاده: دیوارهای جداکننده ̜و پوشش دیوارهای سنتی به جای گچ و خاک و گچ کاری، سقف کاذب،طراحی های داخلی متفاوت.

 

2.صفحات مقاوم در برابر رطوبت MR

صفحات مقاوم در برابر رطوبت MR یکی دیگر از انواع کناف موجود در بازار هستند. آنها صفحات روکش داری هستند که گچ تشکیل دهنده آن ها با مواد مقاوم در برابر رطوبت پوشش شده است.

علامت مشخصه: مقوای پشت و روی صفحه سبز رنگ است و در امتداد محور میانی پشت صفحه مهر آبی کناف چاپ شده است.

موارد استفاده: علاوه بر مواردی که در استفاده از صفحات روکش دار گچی ساده ذکر شد، از این نوع کناف برای سلولهای تر در ساختمان نظیر حمام، آشپزخانه و دستشویی استفاده می شود.

3.صفحات مقاوم دربرابر آتش FR

این نوع کناف صفحات روکش داری هستند که گچ آن ها حاوی الیاف فایبرگلاس است که آن را دربرابر آتش مقاوم می نماید.

علامت مشخصه: در امتداد وسط پشت صفحه مهر قرمز کناف چاپ شده است.

موارد استفاده: دیوارهای جداکننده، پوشش دیوارهای سنتی، سقف کاذب و جاهایی که نیاز به مقاومت در برابر آتش وجود دارد همچون پوشش ستون ها و تیرهای فلزی و بتونی. این نوع کناف برای پوشش دهی طراحی داخلی مجتمع های تجاری مناسب است.

4.صفحات مقاوم دربرابر آتش و رطوبت FM

صفحات مقاوم دربرابر آتش و رطوبت FM صفحات روکش داری هستند که گچ آن ها حاوی الیاف فایبرگلاس و مواد مقاوم در برابر رطوبت بوده و مقوای آن ها با مواد مقاوم در برابر رطوبت پوشیده شده است.

علامت مشخصه: مقوای پشت و روی صفحه سبز رنگ است و در امتداد محور میانی پشت صفحه مهرقرمز کناف چاپ شده است.

موارد استفاده: این نوع کناف همچون صفحات روکش دار گچی مقاوم دربرابر آتش و نیز در سلول های تر در ساختمان نظیر حمام، آشپزخانه و دست شویی بکار می رود.