شاهین فراز

کارفرما :

مدت زمان همکاری :

متراژ پروژه :

پروژه انجام شده بیمارستان پارس ، گروه صنعتی شاهین فراز

نماینده انحصاری گچبرگ یزد در استان گیلان